top of page

GENERELLE BETINGELSER GRUPPEBESTILLING

IMPLEMENTERING AV EVENT/ ARRANGEMENT/

For å sikre kvaliteten på arrangementet, vi ber deg om å kontakte oss for å sikre at vi har alle detaljer vi trenger før kunden sender ut bekreftet arrangement til øvrige deltakere. På denne måten sikrer vi oss at det er kommunisert eventuelle begrensinger.

 

PROGRAM OG NAVNELISTE

Ved gruppebestilling må navneliste, program, kontaktinformasjon på leder av gruppen, eventuelle allergier og spesielle behov sendes skriftlig på mail senest 7 dager før arrangementet starter.

 

BUY OUT

Ved booking av 80% av kapasitet eller mer, forbeholder vi oss retten til at hele hotellet må kjøpes ut.

 

UBETALTE ROMREGNINGER

Hver enkelt gjest er ansvarlig for sin egen regning om ikke annet er spesifikt i kontrakt. Arrangør (bestiller) er ansvarlig for deltagerregninger som ikke blir betalt så lenge annet er avtalt.

 

SKADER

All skade på eiendommen som er gjort av gjesten, vil gjesten /bestiller stå ansvarlig for.

 

REDUKSJON AV ROMNETTER

Reduksjon av antall rom og/eller romnetter annet enn beskrevet nedenfor vil gjelde:

 

ANTALL DAGER FØR ARRANGEMENT 

Betaling

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato

30 % depositum

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum

 

All endringer må sendes skriftlig til hotellet. Endringer av økning i rom må bekreftes av hotellet.

AVBESTILLING/KANSELLERING

Avbestillingsbetingelser for grupper over 5 rom 

Betaling

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato

30 % depositum

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum


ANDRE BETALINGER

Andre servicer utført av hotellet som er bestilt utenom kontrakten, vil bli lagt til fakturaen til gjesten/ deltakere.

 

KREDITT

En eventuell kreditt skal alltid være avtalt og akseptert i forkant. Betalingsbetingelser ved innvilget kreditt er netto pr 10 dager. Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke navn og firma, samt vi forbeholder oss retten til at eventuelle henvendelser skal ha firmaets logo fra avsenderen ved forespørsel om kreditt. Alle henvendelser må inneholde navn, firma, kontaktperson, telefonnummer og korrekt epostadresse og fakturaadresse. Forespørselen av et arrangement må signeres av ansvarlig kontaktperson som søker kreditt. Søknad om kreditt skal skje skriftlig til hotellet.

Eventuelle individuelle fakturaer skal søkes om på forhånd og senest 14 dager før arrangementet starter. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om dette blir innvilget i hvert tilfelle.

Vi tar kr 65 i fakturagebyr per faktura.

 

FORHÅNDSBETALING

Hvasser Motell forbeholder seg retten til å be om forhåndsbetaling. Ved bekreftet arrangement, vil et non-refundable depositum på 30% faktureres for at arrangementet skal være bekreftet fra vår side.

 

FORCE MAJEURE

Hendelser som er utenfor vår kontroll slik som streik, brann og ekstrem vær eller annet av en slik forfatning som gjør at arrangement ikke kan gjennomføres, forbeholder Hvasser Motell seg retten til å kansellere oppholdet uten ansvar for å betale kompensasjon eller tilbakebetale allerede innbetalte.

 

PRISER

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av økte kostnader på innkjøp, tjenester, valuta, økte skatter og avgifter eller andre forhold som er styrt av eksterne parter og som er utenfor hotellets kontroll.

 

FORSIKRING

Vi anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap som blant annet dekker avbestilling grunnet sykdom. Det anbefales at gjesten alltid har tegnet egen reiseforsikring.

 

DOMSTOL

All uenighet mellom parter av denne kontrakten som ikke klarer å løses uten en domstol, vil dette bli tatt til lokal og norsk rett og dets avgjørelse vil gjelde.

 

KONTANTFRITT

Vi etterstreber å ha kontantfritt hotell og vi oppfordrer derfor all våre gjesten til å kun benytte elektroniske betalingsløsninger ved bookinger gjort direkte til et av våre hotell. Som forbruker og vår gjest vil dette være en trygg og fri måte å reise på.

bottom of page