10 år gift!_resized.jpg

Om oss

Hvem hadde trodd at en norsk børsemaker og en tysk våpengravør finner hverandre og overtar et Motell på en liten øy ytterst i havgapet? Ingen- eller jo, Sigvart hadde tro på det! Mens Sibylle slo seg ned i de sveitsiske alpene, jobbet Sigvart hardt med å få henne opp til Norge- og selv om det tok mange år- med fuglejakt, hytteliv og nystekte vafler fikk han det til! De to giftet seg i Hvasser kirke i 2004 og tok over familiebedriften da sønnen Emil var 2 år. Dermed var det slutt på sommerferie...

IMG_5397.jpg

Fjeldhøi

 

Henrik Torgersen bygde "Fjeldhøi" (hovedhuset) i 1917. Her drev han forretning med post og telefon. Sigvart Schøning-Olsen (bestefaren til Sigvart) overtok huset i 1933.

Han begynte i 1936 med pensjonatdrift og bygde et stort anneks på fjellet sør for hovedhuset.

Han solgte også bensin, og midt på gårdsplassen sto en bensinpumpe, som man kunne kjøre rundt.
​På plassen foran "Fjeldhøi", på gårdsplassen til Reiss Jacobsen og langs veikanten lagret tyskerne 
krigsmateriellet som ble berget i land fra D/S "Urundi", en tysk lastebåt som gikk på grunn i "Faenshølet" mellom Kløvningen og Ulholmen den 15. april 1940. Lasten måtte losses for at båten skulle komme av grunnen. Tyskerne tok inn på pensjonatet og bodde der til de ble sendt videre.

Rekefabrikken på bryggen tok de i bruk til spisebrakke, og de kokte ute i store feltkjøkken med høye kjerrehjul. Tyskerne tok også inn på den gamle skolen og brukte dessuten rommet som sanitetsforeningen benyttet på den nye skolen. Lærerinnen overlot salongen sin til øverstkommanderende for å redde den øvrige delen av bygningen. Hun skriver også at tyskerne forlot skolen to dager senere- den 17. april- uten at noe ble ødelagt.

I 1978 ble driften på "Fjeldhøi" lagt om til hotelldrift, annekset ble revet og man gikk over til hytteutleie.

Fra 1969 var det Randi og Jan Schøning-Olsen som drev stedet og skiftet til navnet "Hvasser Motell".

I 2006 overtok sønnen Sigvart sammen med sin tyske kone Sibylle bedriften.

Kilde: "Hvasserveien" av Thor Pedersen, bilde: B. Bloch