top of page

Om oss

IMG_5397.jpg

Fjeldhøi

 

Henrik Torgersen bygde "Fjeldhøi" (hovedhuset) i 1917. Her drev han forretning med post og telefon. Sigvart Schøning-Olsen overtok huset i 1933. Han begynte i 1936 med pensjonatdrift og bygde et stort anneks på fjellet sør for hovedhuset.

Han solgte også bensin, og midt på gårdsplassen sto en bensinpumpe, som man kunne kjøre rundt.
​På plassen foran "Fjeldhøi", på gårdsplassen til Reiss Jacobsen og langs veikanten lagret tyskerne krigsmateriellet som ble berget i land fra D/S "Urundi", en tysk lastebåt som gikk på grunn i "Faenshølet" mellom Kløvningen og Ulholmen den 15. april 1940. Lasten måtte losses for at båten skulle komme av grunnen. Tyskerne tok inn på pensjonatet og bodde der til de ble sendt videre.

Rekefabrikken på bryggen tok de i bruk til spisebrakke, og de kokte ute i store feltkjøkken med høye kjerrehjul. Tyskerne tok også inn på den gamle skolen og brukte dessuten rommet som sanitetsforeningen benyttet på den nye skolen. Lærerinnen overlot salongen sin til øverstkommanderende for å redde den øvrige delen av bygningen. Hun skriver også at tyskerne forlot skolen to dager senere- den 17. april- uten at noe ble ødelagt.

I 1978 ble driften på "Fjeldhøi" lagt om til hotelldrift, annekset ble revet og man gikk over til hytteutleie. Fra 1969 var det Randi og Jan Schøning-Olsen som drev stedet og skiftet til navnet "Hvasser Motell".I 2006 overtok sønnen Sigvart sammen med sin tyske kone Sibylle bedriften.

Kilde: "Hvasserveien" av Thor Pedersen, bilde: B. Bloch

bottom of page